Bolívia - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Bolívia v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Bolívia: 6.6% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 425 040)

V roku 2010 bolo v štáte Bolívia: 23.4% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 506 960)

V roku 2010 bolo v štáte Bolívia: 53% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 3 413 200).

V roku 2010 bolo v štáte Bolívia: 16.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 1 088 360).

Bolívia - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Bolívia

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Bolívia

Bolívia - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 049 400 66 % 273 480 17.2 % 236 910 14.9 % 30 210 1.9 % 1 590 000
1955 1 069 164 61.2 % 351 147 20.1 % 288 255 16.5 % 40 181 2.3 % 1 747 000
1960 1 079 834 56.3 % 448 812 23.4 % 339 486 17.7 % 49 868 2.6 % 1 918 000
1965 1 056 992 49.3 % 581 024 27.1 % 433 088 20.2 % 72 896 3.4 % 2 144 000
1970 1 054 478 43.9 % 710 992 29.6 % 540 450 22.5 % 98 482 4.1 % 2 402 000
1975 1 018 584 37.6 % 850 626 31.4 % 709 758 26.2 % 130 032 4.8 % 2 709 000
1980 938 790 30.5 % 991 116 32.2 % 948 024 30.8 % 196 992 6.4 % 3 078 000
1985 849 415 24.5 % 1 078 237 31.1 % 1 261 988 36.4 % 277 360 8 % 3 467 000
1990 752 349 19.1 % 1 138 371 28.9 % 1 678 014 42.6 % 370 266 9.4 % 3 939 000
1995 631 048 14.2 % 1 546 512 34.8 % 1 759 824 39.6 % 506 616 11.4 % 4 444 000
2000 613 050 12.2 % 1 673 325 33.3 % 2 065 275 41.1 % 648 225 12.9 % 5 025 000
2005 482 970 8.5 % 1 534 140 27 % 2 795 544 49.2 % 857 982 15.1 % 5 682 000
2010 425 040 6.6 % 1 506 960 23.4 % 3 413 200 53 % 1 088 360 16.9 % 6 440 000