Botswana - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Botswana v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Botswana: 9.6% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 106 272)

V roku 2010 bolo v štáte Botswana: 6.6% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 73 062)

V roku 2010 bolo v štáte Botswana: 80% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 885 600).

V roku 2010 bolo v štáte Botswana: 3.8% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 42 066).

Viac informácií o štáte Botswana nájdete v digitálnej encyklopédii.

Botswana - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Botswana

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Botswana

Botswana - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 176 043 70.7 % 66 483 26.7 % 5 727 2.3 % 498 0.2 % 249 000
1955 195 858 70.2 % 75 888 27.2 % 6 696 2.4 % 558 0.2 % 279 000
1960 207 009 69.7 % 82 269 27.7 % 7 128 2.4 % 594 0.2 % 297 000
1965 213 192 64.8 % 105 938 32.2 % 9 212 2.8 % 329 0.1 % 329 000
1970 217 932 57.2 % 141 732 37.2 % 19 050 5 % 2 286 0.6 % 381 000
1975 234 654 51.8 % 187 089 41.3 % 29 445 6.5 % 2 265 0.5 % 453 000
1980 245 946 45.8 % 239 502 44.6 % 49 404 9.2 % 2 148 0.4 % 537 000
1985 239 020 37 % 186 694 28.9 % 207 366 32.1 % 13 566 2.1 % 646 000
1990 243 360 31.2 % 112 320 14.4 % 401 700 51.5 % 22 620 2.9 % 780 000
1995 187 400 20 % 106 818 11.4 % 609 987 65.1 % 33 732 3.6 % 937 000
2000 165 540 15.5 % 99 324 9.3 % 766 824 71.8 % 36 312 3.4 % 1 068 000
2005 135 423 12.3 % 79 272 7.2 % 847 770 77 % 38 535 3.5 % 1 101 000
2010 106 272 9.6 % 73 062 6.6 % 885 600 80 % 42 066 3.8 % 1 107 000