Bulharsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Bulharsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Bulharsko: 1.1% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 71 258)

V roku 2010 bolo v štáte Bulharsko: 29.6% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 917 488)

V roku 2010 bolo v štáte Bulharsko: 53% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 3 433 340).

V roku 2010 bolo v štáte Bulharsko: 16.4% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 1 062 392).

Viac informácií o štáte Bulharsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Bulharsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Bulharsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Bulharsko

Bulharsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 934 384 17.6 % 3 562 339 67.1 % 668 934 12.6 % 143 343 2.7 % 5 309 000
1955 804 022 14.6 % 3 414 340 62 % 1 134 442 20.6 % 154 196 2.8 % 5 507 000
1960 674 772 11.6 % 3 717 063 63.9 % 1 180 851 20.3 % 250 131 4.3 % 5 817 000
1965 584 774 9.4 % 4 466 678 71.8 % 902 045 14.5 % 267 503 4.3 % 6 221 000
1970 484 848 7.4 % 4 075 344 62.2 % 1 552 824 23.7 % 438 984 6.7 % 6 552 000
1975 442 065 6.5 % 4 080 600 60 % 1 713 852 25.2 % 564 483 8.3 % 6 801 000
1980 393 357 5.7 % 3 761 045 54.5 % 2 049 597 29.7 % 697 001 10.1 % 6 901 000
1985 345 646 4.9 % 3 428 244 48.6 % 2 419 522 34.3 % 860 588 12.2 % 7 054 000
1990 277 440 4 % 3 058 776 44.1 % 2 677 296 38.6 % 908 616 13.1 % 6 936 000
1995 224 532 3.3 % 2 864 484 42.1 % 2 660 364 39.1 % 1 054 620 15.5 % 6 804 000
2000 87 633 1.3 % 2 669 436 39.6 % 2 898 630 43 % 1 078 560 16 % 6 741 000
2005 86 632 1.3 % 2 292 416 34.4 % 3 232 040 48.5 % 1 052 912 15.8 % 6 664 000
2010 71 258 1.1 % 1 917 488 29.6 % 3 433 340 53 % 1 062 392 16.4 % 6 478 000