Čile - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Čile v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Čile: 3.2% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 426 208)

V roku 2010 bolo v štáte Čile: 22% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 2 930 180)

V roku 2010 bolo v štáte Čile: 47.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 6 379 801).

V roku 2010 bolo v štáte Čile: 26.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 3 582 811).

Čile - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Čile

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Čile

Čile - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 812 350 21.1 % 2 182 950 56.7 % 770 000 20 % 84 700 2.2 % 3 850 000
1955 819 672 19.6 % 2 350 284 56.2 % 932 586 22.3 % 83 640 2 % 4 182 000
1960 809 200 17.5 % 2 603 312 56.3 % 1 132 880 24.5 % 87 856 1.9 % 4 624 000
1965 694 305 13.5 % 2 936 653 57.1 % 1 373 181 26.7 % 144 004 2.8 % 5 143 000
1970 559 884 9.7 % 3 324 672 57.6 % 1 668 108 28.9 % 219 336 3.8 % 5 772 000
1975 518 319 7.9 % 3 661 038 55.8 % 2 001 105 30.5 % 380 538 5.8 % 6 561 000
1980 508 912 6.8 % 3 921 616 52.4 % 2 522 108 33.7 % 531 364 7.1 % 7 484 000
1985 443 292 5.3 % 3 872 532 46.3 % 3 253 596 38.9 % 786 216 9.4 % 8 364 000
1990 424 856 4.6 % 3 759 052 40.7 % 3 971 480 43 % 1 080 612 11.7 % 9 236 000
1995 455 580 4.5 % 3 634 516 35.9 % 4 353 320 43 % 1 680 584 16.6 % 10 124 000
2000 467 628 4.2 % 3 496 076 31.4 % 4 865 558 43.7 % 2 271 336 20.4 % 11 134 000
2005 465 120 3.8 % 3 194 640 26.1 % 5 728 320 46.8 % 2 864 160 23.4 % 12 240 000
2010 426 208 3.2 % 2 930 180 22 % 6 379 801 47.9 % 3 582 811 26.9 % 13 319 000