Dominikánska republika - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Dominikánska republika v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Dominikánska republika: 7.7% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 533 225)

V roku 2010 bolo v štáte Dominikánska republika: 39.4% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 2 728 450)

V roku 2010 bolo v štáte Dominikánska republika: 35.1% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 2 430 675).

V roku 2010 bolo v štáte Dominikánska republika: 17.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 1 239 575).

Viac informácií o štáte Dominikánska republika nájdete v digitálnej encyklopédii.

Dominikánska republika - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Dominikánska republika

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Dominikánska republika

Dominikánska republika - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 532 656 41.1 % 716 688 55.3 % 38 880 3 % 7 776 0.6 % 1 296 000
1955 598 500 39.9 % 847 500 56.5 % 45 000 3 % 10 500 0.7 % 1 500 000
1960 611 450 35 % 1 065 670 61 % 55 904 3.2 % 12 229 0.7 % 1 747 000
1965 675 620 33.2 % 1 072 445 52.7 % 262 515 12.9 % 24 420 1.2 % 2 035 000
1970 752 139 31.3 % 1 076 544 44.8 % 528 660 22 % 45 657 1.9 % 2 403 000
1975 793 328 27.7 % 1 271 616 44.4 % 718 864 25.1 % 80 192 2.8 % 2 864 000
1980 782 812 23.6 % 1 442 895 43.5 % 948 662 28.6 % 142 631 4.3 % 3 317 000
1985 834 716 21.1 % 1 669 432 42.2 % 1 210 536 30.6 % 241 316 6.1 % 3 956 000
1990 808 476 17.8 % 1 875 846 41.3 % 1 462 524 32.2 % 395 154 8.7 % 4 542 000
1995 738 576 14.4 % 2 143 922 41.8 % 1 687 441 32.9 % 559 061 10.9 % 5 129 000
2000 674 134 11.8 % 2 388 034 41.8 % 1 908 142 33.4 % 748 403 13.1 % 5 713 000
2005 604 608 9.6 % 2 569 584 40.8 % 2 166 512 34.4 % 957 296 15.2 % 6 298 000
2010 533 225 7.7 % 2 728 450 39.4 % 2 430 675 35.1 % 1 239 575 17.9 % 6 925 000