Egypt - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Egypt v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Egypt: 31% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 16 967 230)

V roku 2010 bolo v štáte Egypt: 8.8% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 4 816 504)

V roku 2010 bolo v štáte Egypt: 48.7% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 26 654 971).

V roku 2010 bolo v štáte Egypt: 11.4% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 6 239 562).

Viac informácií o štáte Egypt nájdete v digitálnej encyklopédii.

Egypt - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Egypt

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Egypt

Egypt - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 12 234 001 92.9 % 513 591 3.9 % 276 549 2.1 % 144 859 1.1 % 13 169 000
1955 13 268 673 90.9 % 759 044 5.2 % 364 925 2.5 % 218 955 1.5 % 14 597 000
1960 14 240 891 88.9 % 1 073 273 6.7 % 432 513 2.7 % 272 323 1.7 % 16 019 000
1965 15 288 702 85.8 % 1 514 615 8.5 % 641 484 3.6 % 392 018 2.2 % 17 819 000
1970 17 002 248 82.2 % 2 192 504 10.6 % 951 464 4.6 % 537 784 2.6 % 20 684 000
1975 18 112 380 78 % 2 670 415 11.5 % 1 834 459 7.9 % 580 525 2.5 % 23 221 000
1980 17 409 055 67.7 % 3 651 530 14.2 % 3 702 960 14.4 % 925 740 3.6 % 25 715 000
1985 16 120 620 55.8 % 4 824 630 16.7 % 6 846 930 23.7 % 1 068 930 3.7 % 28 890 000
1990 16 605 908 50.6 % 5 053 972 15.4 % 9 976 672 30.4 % 1 148 630 3.5 % 32 818 000
1995 16 946 384 45.2 % 5 248 880 14 % 13 797 056 36.8 % 1 462 188 3.9 % 37 492 000
2000 16 828 890 39 % 5 652 781 13.1 % 17 648 759 40.9 % 2 934 268 6.8 % 43 151 000
2005 17 119 860 34.8 % 5 017 890 10.2 % 21 990 165 44.7 % 4 968 695 10.1 % 49 195 000
2010 16 967 230 31 % 4 816 504 8.8 % 26 654 971 48.7 % 6 239 562 11.4 % 54 733 000