Fidži - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Fidži v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Fidži: 2.4% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 14 808)

V roku 2010 bolo v štáte Fidži: 26.2% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 161 654)

V roku 2010 bolo v štáte Fidži: 59.5% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 367 115).

V roku 2010 bolo v štáte Fidži: 11.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 73 423).

Fidži - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Fidži

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Fidži

Fidži - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 44 676 29.2 % 100 521 65.7 % 5 049 3.3 % 2 754 1.8 % 153 000
1955 45 584 25.9 % 117 744 66.9 % 9 152 5.2 % 3 520 2 % 176 000
1960 46 740 22.8 % 139 810 68.2 % 13 940 6.8 % 4 510 2.2 % 205 000
1965 42 558 17.3 % 171 708 69.8 % 25 584 10.4 % 6 150 2.5 % 246 000
1970 51 100 17.5 % 184 836 63.3 % 48 472 16.6 % 7 592 2.6 % 292 000
1975 49 274 14.2 % 205 424 59.2 % 82 586 23.8 % 9 716 2.8 % 347 000
1980 41 088 10.7 % 210 048 54.7 % 119 808 31.2 % 13 440 3.5 % 384 000
1985 33 495 7.7 % 220 545 50.7 % 163 995 37.7 % 17 400 4 % 435 000
1990 29 700 6.6 % 140 850 31.3 % 249 750 55.5 % 29 700 6.6 % 450 000
1995 27 225 5.5 % 65 340 13.2 % 358 875 72.5 % 43 065 8.7 % 495 000
2000 22 140 4.1 % 127 440 23.6 % 334 800 62 % 55 620 10.3 % 540 000
2005 17 949 3.1 % 187 596 32.4 % 308 607 53.3 % 64 848 11.2 % 579 000
2010 14 808 2.4 % 161 654 26.2 % 367 115 59.5 % 73 423 11.9 % 617 000