Fínsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Fínsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Fínsko: 0.3% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 13 353)

V roku 2010 bolo v štáte Fínsko: 32.5% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 446 575)

V roku 2010 bolo v štáte Fínsko: 42.7% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 900 577).

V roku 2010 bolo v štáte Fínsko: 24.5% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 1 090 495).

Fínsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Fínsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Fínsko

Fínsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 33 672 1.2 % 2 536 624 90.4 % 154 330 5.5 % 84 180 3 % 2 806 000
1955 17 622 0.6 % 2 625 678 89.4 % 190 905 6.5 % 102 795 3.5 % 2 937 000
1960 18 498 0.6 % 2 700 708 87.6 % 234 308 7.6 % 129 486 4.2 % 3 083 000
1965 26 616 0.8 % 2 578 425 77.5 % 555 609 16.7 % 169 677 5.1 % 3 327 000
1970 48 622 1.4 % 2 309 545 66.5 % 871 723 25.1 % 243 110 7 % 3 473 000
1975 51 436 1.4 % 2 182 356 59.4 % 1 102 200 30 % 338 008 9.2 % 3 674 000
1980 45 720 1.2 % 2 015 490 52.9 % 1 337 310 35.1 % 411 480 10.8 % 3 810 000
1985 43 461 1.1 % 2 101 932 53.2 % 1 347 291 34.1 % 454 365 11.5 % 3 951 000
1990 4 023 0.1 % 2 180 466 54.2 % 1 371 843 34.1 % 466 668 11.6 % 4 023 000
1995 12 408 0.3 % 1 840 520 44.5 % 1 451 736 35.1 % 827 200 20 % 4 136 000
2000 25 422 0.6 % 2 275 269 53.7 % 1 444 817 34.1 % 491 492 11.6 % 4 237 000
2005 17 364 0.4 % 1 536 714 35.4 % 1 662 603 38.3 % 1 119 978 25.8 % 4 341 000
2010 13 353 0.3 % 1 446 575 32.5 % 1 900 577 42.7 % 1 090 495 24.5 % 4 451 000