Francúzsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Francúzsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Francúzsko: 1.3% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 656 110)

V roku 2010 bolo v štáte Francúzsko: 14.7% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 7 419 090)

V roku 2010 bolo v štáte Francúzsko: 63.7% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 32 149 390).

V roku 2010 bolo v štáte Francúzsko: 20.3% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 10 245 410).

Viac informácií o štáte Francúzsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Francúzsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Francúzsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Francúzsko

Francúzsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 96 993 0.3 % 28 903 914 89.4 % 2 812 797 8.7 % 517 296 1.6 % 32 331 000
1955 98 421 0.3 % 28 902 967 88.1 % 3 182 279 9.7 % 623 333 1.9 % 32 807 000
1960 100 911 0.3 % 30 206 026 89.8 % 2 590 049 7.7 % 740 014 2.2 % 33 637 000
1965 362 740 1 % 30 796 626 84.9 % 3 772 496 10.4 % 1 342 138 3.7 % 36 274 000
1970 381 710 1 % 32 025 469 83.9 % 4 733 204 12.4 % 1 030 617 2.7 % 38 171 000
1975 401 050 1 % 28 675 075 71.5 % 8 061 105 20.1 % 2 967 770 7.4 % 40 105 000
1980 376 884 0.9 % 28 308 176 67.6 % 9 966 488 23.8 % 3 224 452 7.7 % 41 876 000
1985 2 352 348 5.4 % 22 521 554 51.7 % 14 419 022 33.1 % 4 225 514 9.7 % 43 562 000
1990 3 619 840 8 % 17 963 456 39.7 % 18 325 440 40.5 % 5 339 264 11.8 % 45 248 000
1995 2 348 050 5 % 14 698 793 31.3 % 22 963 929 48.9 % 6 950 228 14.8 % 46 961 000
2000 1 302 183 2.7 % 11 285 586 23.4 % 27 152 927 56.3 % 8 536 533 17.7 % 48 229 000
2005 742 530 1.5 % 10 444 922 21.1 % 29 156 678 58.9 % 9 207 372 18.6 % 49 502 000
2010 656 110 1.3 % 7 419 090 14.7 % 32 149 390 63.7 % 10 245 410 20.3 % 50 470 000