Gabon - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Gabon v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Gabon: 12.6% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 117 936)

V roku 2010 bolo v štáte Gabon: 33.3% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 311 688)

V roku 2010 bolo v štáte Gabon: 43% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 402 480).

V roku 2010 bolo v štáte Gabon: 11% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 102 960).

Gabon - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Gabon

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Gabon

Gabon - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 298 245 88.5 % 26 623 7.9 % 9 773 2.9 % 2 359 0.7 % 337 000
1955 293 722 86.9 % 31 096 9.2 % 10 478 3.1 % 2 366 0.7 % 338 000
1960 284 760 84 % 38 985 11.5 % 12 543 3.7 % 2 712 0.8 % 339 000
1965 265 540 78.1 % 52 700 15.5 % 17 680 5.2 % 4 080 1.2 % 340 000
1970 255 252 71.7 % 72 268 20.3 % 23 140 6.5 % 5 696 1.6 % 356 000
1975 247 940 64.4 % 86 625 22.5 % 38 885 10.1 % 11 935 3.1 % 385 000
1980 243 525 57.3 % 104 125 24.5 % 58 225 13.7 % 18 700 4.4 % 425 000
1985 227 976 48.3 % 126 968 26.9 % 87 792 18.6 % 29 736 6.3 % 472 000
1990 218 652 39.9 % 160 564 29.3 % 126 040 23 % 42 196 7.7 % 548 000
1995 187 520 29.3 % 216 320 33.8 % 176 640 27.6 % 59 520 9.3 % 640 000
2000 158 360 21.4 % 273 060 36.9 % 233 100 31.5 % 75 480 10.2 % 740 000
2005 137 614 16.6 % 300 098 36.2 % 303 414 36.6 % 87 874 10.6 % 829 000
2010 117 936 12.6 % 311 688 33.3 % 402 480 43 % 102 960 11 % 936 000