Gambia - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Gambia v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Gambia: 65.6% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 684 208)

V roku 2010 bolo v štáte Gambia: 2.1% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 21 903)

V roku 2010 bolo v štáte Gambia: 30.7% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 320 201).

V roku 2010 bolo v štáte Gambia: 1.6% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 16 688).

Gambia - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Gambia

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Gambia

Gambia - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 164 604 95.7 % 1 548 0.9 % 5 676 3.3 % 172 0.1 % 172 000
1955 176 490 95.4 % 1 665 0.9 % 6 660 3.6 % 370 0.2 % 185 000
1960 201 400 95 % 2 120 1 % 8 056 3.8 % 424 0.2 % 212 000
1965 229 635 94.5 % 2 430 1 % 10 449 4.3 % 486 0.2 % 243 000
1970 255 408 93.9 % 2 992 1.1 % 13 056 4.8 % 544 0.2 % 272 000
1975 293 440 91.7 % 7 680 2.4 % 18 560 5.8 % 640 0.2 % 320 000
1980 333 608 89.2 % 11 220 3 % 27 302 7.3 % 1 870 0.5 % 374 000
1985 377 118 86.1 % 16 206 3.7 % 41 172 9.4 % 3 942 0.9 % 438 000
1990 421 070 79 % 42 107 7.9 % 62 894 11.8 % 7 462 1.4 % 533 000
1995 472 605 73.5 % 46 296 7.2 % 112 525 17.5 % 11 574 1.8 % 643 000
2000 567 420 73.5 % 33 196 4.3 % 157 488 20.4 % 13 896 1.8 % 772 000
2005 631 968 69.6 % 31 780 3.5 % 227 908 25.1 % 15 436 1.7 % 908 000
2010 684 208 65.6 % 21 903 2.1 % 320 201 30.7 % 16 688 1.6 % 1 043 000