Ghana - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Ghana v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Ghana: 27.7% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 4 247 518)

V roku 2010 bolo v štáte Ghana: 15.9% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 2 438 106)

V roku 2010 bolo v štáte Ghana: 53% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 8 127 020).

V roku 2010 bolo v štáte Ghana: 3.5% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 536 690).

Viac informácií o štáte Ghana nájdete v digitálnej encyklopédii.

Ghana - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Ghana

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Ghana

Ghana - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 2 491 482 86.6 % 345 240 12 % 23 016 0.8 % 17 262 0.6 % 2 877 000
1955 2 856 084 84.7 % 448 476 13.3 % 47 208 1.4 % 20 232 0.6 % 3 372 000
1960 3 103 914 78.6 % 754 259 19.1 % 67 133 1.7 % 23 694 0.6 % 3 949 000
1965 3 274 080 71.8 % 629 280 13.8 % 633 840 13.9 % 22 800 0.5 % 4 560 000
1970 3 195 520 64 % 374 475 7.5 % 1 408 026 28.2 % 14 979 0.3 % 4 993 000
1975 3 195 624 56.4 % 526 938 9.3 % 1 903 776 33.6 % 39 662 0.7 % 5 666 000
1980 3 186 990 51 % 581 157 9.3 % 2 412 114 38.6 % 68 739 1.1 % 6 249 000
1985 3 338 262 45.4 % 786 771 10.7 % 3 102 966 42.2 % 117 648 1.6 % 7 353 000
1990 3 557 380 41.5 % 1 020 068 11.9 % 3 814 540 44.5 % 180 012 2.1 % 8 572 000
1995 3 886 208 38.8 % 1 442 304 14.4 % 4 427 072 44.2 % 260 416 2.6 % 10 016 000
2000 4 099 329 35.1 % 1 798 566 15.4 % 5 384 019 46.1 % 397 086 3.4 % 11 679 000
2005 4 315 520 32 % 2 090 330 15.5 % 6 702 542 49.7 % 377 608 2.8 % 13 486 000
2010 4 247 518 27.7 % 2 438 106 15.9 % 8 127 020 53 % 536 690 3.5 % 15 334 000