Guatemala - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Guatemala v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Guatemala: 23.3% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 1 933 434)

V roku 2010 bolo v štáte Guatemala: 52.9% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 4 389 642)

V roku 2010 bolo v štáte Guatemala: 21.7% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 800 666).

V roku 2010 bolo v štáte Guatemala: 2.2% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 182 556).

Guatemala - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Guatemala

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Guatemala

Guatemala - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 207 899 69.3 % 486 297 27.9 % 43 575 2.5 % 6 972 0.4 % 1 743 000
1955 1 372 625 69.5 % 531 275 26.9 % 59 250 3 % 9 875 0.5 % 1 975 000
1960 1 555 092 69.3 % 594 660 26.5 % 78 540 3.5 % 15 708 0.7 % 2 244 000
1965 1 784 672 68.8 % 684 816 26.4 % 106 354 4.1 % 18 158 0.7 % 2 594 000
1970 1 967 344 65.6 % 839 720 28 % 164 945 5.5 % 26 991 0.9 % 2 999 000
1975 2 099 525 61.3 % 1 048 050 30.6 % 239 750 7 % 37 675 1.1 % 3 425 000
1980 1 825 956 47.7 % 1 535 028 40.1 % 390 456 10.2 % 76 560 2 % 3 828 000
1985 1 879 974 43.7 % 1 849 860 43 % 473 220 11 % 94 644 2.2 % 4 302 000
1990 1 909 587 39.3 % 2 201 127 45.3 % 626 811 12.9 % 121 475 2.5 % 4 859 000
1995 1 960 644 35.7 % 2 592 224 47.2 % 790 848 14.4 % 148 284 2.7 % 5 492 000
2000 2 097 984 33.6 % 2 947 168 47.2 % 1 024 016 16.4 % 174 832 2.8 % 6 244 000
2005 2 317 896 32.4 % 3 612 770 50.5 % 1 044 484 14.6 % 178 850 2.5 % 7 154 000
2010 1 933 434 23.3 % 4 389 642 52.9 % 1 800 666 21.7 % 182 556 2.2 % 8 298 000