Haiti - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Haiti v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Haiti: 30.2% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 1 759 150)

V roku 2010 bolo v štáte Haiti: 38.6% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 2 248 450)

V roku 2010 bolo v štáte Haiti: 30.3% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 764 975).

V roku 2010 bolo v štáte Haiti: 0.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 52 425).

Viac informácií o štáte Haiti nájdete v digitálnej encyklopédii.

Haiti - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Haiti

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Haiti

Haiti - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 848 982 89.8 % 156 484 7.6 % 51 475 2.5 % 4 118 0.2 % 2 059 000
1955 1 910 067 87.9 % 193 397 8.9 % 65 190 3 % 4 346 0.2 % 2 173 000
1960 1 958 400 85 % 258 048 11.2 % 82 944 3.6 % 4 608 0.2 % 2 304 000
1965 2 018 018 82.1 % 331 830 13.5 % 100 778 4.1 % 7 374 0.3 % 2 458 000
1970 2 094 380 78.5 % 424 212 15.9 % 141 404 5.3 % 8 004 0.3 % 2 668 000
1975 2 145 260 74 % 530 517 18.3 % 208 728 7.2 % 11 596 0.4 % 2 899 000
1980 2 138 602 67.4 % 685 368 21.6 % 329 992 10.4 % 19 038 0.6 % 3 173 000
1985 1 662 822 47.7 % 1 310 736 37.6 % 491 526 14.1 % 20 916 0.6 % 3 486 000
1990 1 588 288 41.6 % 1 523 382 39.9 % 683 422 17.9 % 26 726 0.7 % 3 818 000
1995 1 495 912 35.6 % 1 773 244 42.2 % 903 430 21.5 % 29 414 0.7 % 4 202 000
2000 1 558 590 33 % 1 950 599 41.3 % 1 176 027 24.9 % 37 784 0.8 % 4 723 000
2005 1 668 603 31.3 % 2 137 731 40.1 % 1 482 018 27.8 % 42 648 0.8 % 5 331 000
2010 1 759 150 30.2 % 2 248 450 38.6 % 1 764 975 30.3 % 52 425 0.9 % 5 825 000