Honduras - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Honduras v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Honduras: 7.5% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 381 525)

V roku 2010 bolo v štáte Honduras: 43.8% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 2 228 106)

V roku 2010 bolo v štáte Honduras: 41.5% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 2 111 105).

V roku 2010 bolo v štáte Honduras: 7.2% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 366 264).

Honduras - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Honduras

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Honduras

Honduras - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 473 616 62.4 % 256 542 33.8 % 25 806 3.4 % 3 795 0.5 % 759 000
1955 526 476 60.1 % 311 856 35.6 % 34 164 3.9 % 4 380 0.5 % 876 000
1960 575 384 56.8 % 385 953 38.1 % 47 611 4.7 % 5 065 0.5 % 1 013 000
1965 623 280 53 % 482 160 41 % 63 504 5.4 % 7 056 0.6 % 1 176 000
1970 654 041 48.7 % 593 606 44.2 % 85 952 6.4 % 9 401 0.7 % 1 343 000
1975 688 352 43.9 % 747 936 47.7 % 119 168 7.6 % 14 112 0.9 % 1 568 000
1980 632 688 33.6 % 977 277 51.9 % 229 726 12.2 % 41 426 2.2 % 1 883 000
1985 555 256 24.7 % 1 229 656 54.7 % 395 648 17.6 % 67 440 3 % 2 248 000
1990 541 604 20.3 % 1 499 416 56.2 % 538 936 20.2 % 85 376 3.2 % 2 668 000
1995 505 760 16 % 1 804 931 57.1 % 723 869 22.9 % 123 279 3.9 % 3 161 000
2000 464 132 12.4 % 2 084 851 55.7 % 1 010 610 27 % 183 407 4.9 % 3 743 000
2005 424 957 9.7 % 2 238 691 51.1 % 1 454 492 33.2 % 262 860 6 % 4 381 000
2010 381 525 7.5 % 2 228 106 43.8 % 2 111 105 41.5 % 366 264 7.2 % 5 087 000