Indonézia - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Indonézia v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Indonézia: 17.3% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 29 863 606)

V roku 2010 bolo v štáte Indonézia: 52.6% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 90 799 172)

V roku 2010 bolo v štáte Indonézia: 27.6% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 47 643 672).

V roku 2010 bolo v štáte Indonézia: 2.5% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 4 315 550).

Viac informácií o štáte Indonézia nájdete v digitálnej encyklopédii.

Indonézia - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Indonézia

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Indonézia

Indonézia - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 36 867 846 76.2 % 10 547 494 21.8 % 967 660 2 % 48 383 0.1 % 48 383 000
1955 38 373 456 72.6 % 13 161 144 24.9 % 1 321 400 2.5 % 52 856 0.1 % 52 856 000
1960 38 802 180 67.4 % 16 695 300 29 % 2 014 950 3.5 % 57 570 0.1 % 57 570 000
1965 35 532 912 56.9 % 23 480 448 37.6 % 3 184 848 5.1 % 187 344 0.3 % 62 448 000
1970 31 517 588 45.4 % 32 281 230 46.5 % 5 414 916 7.8 % 277 688 0.4 % 69 422 000
1975 30 577 504 38.8 % 40 113 272 50.9 % 7 801 992 9.9 % 472 848 0.6 % 78 808 000
1980 27 799 668 31.1 % 45 856 044 51.3 % 15 285 348 17.1 % 536 328 0.6 % 89 388 000
1985 39 851 105 38.9 % 40 670 665 39.7 % 20 386 555 19.9 % 1 536 675 1.5 % 102 445 000
1990 50 759 120 43.6 % 35 391 680 30.4 % 28 173 640 24.2 % 2 095 560 1.8 % 116 420 000
1995 42 896 187 32.7 % 58 244 364 44.4 % 27 416 829 20.9 % 2 754 801 2.1 % 131 181 000
2000 33 014 306 22.6 % 80 052 388 54.8 % 29 800 524 20.4 % 3 067 701 2.1 % 146 081 000
2005 31 306 296 19.6 % 87 210 396 54.6 % 37 535 610 23.5 % 3 513 972 2.2 % 159 726 000
2010 29 863 606 17.3 % 90 799 172 52.6 % 47 643 672 27.6 % 4 315 550 2.5 % 172 622 000