Irán - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Irán v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Irán: 15.1% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 8 393 335)

V roku 2010 bolo v štáte Irán: 17% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 9 449 450)

V roku 2010 bolo v štáte Irán: 51.4% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 28 570 690).

V roku 2010 bolo v štáte Irán: 16.5% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 9 171 525).

Viac informácií o štáte Irán nájdete v digitálnej encyklopédii.

Irán - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Irán

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Irán

Irán - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 9 477 840 92 % 587 214 5.7 % 216 342 2.1 % 30 906 0.3 % 10 302 000
1955 10 055 694 90.6 % 654 841 5.9 % 344 069 3.1 % 33 297 0.3 % 11 099 000
1960 10 621 845 87.1 % 987 795 8.1 % 512 190 4.2 % 73 170 0.6 % 12 195 000
1965 11 160 810 80.7 % 1 548 960 11.2 % 1 009 590 7.3 % 110 640 0.8 % 13 830 000
1970 11 880 936 74.4 % 2 075 970 13 % 1 820 466 11.4 % 207 597 1.3 % 15 969 000
1975 12 640 964 68.3 % 2 628 136 14.2 % 2 868 740 15.5 % 370 160 2 % 18 508 000
1980 13 224 000 60.8 % 3 697 500 17 % 4 371 750 20.1 % 456 750 2.1 % 21 750 000
1985 13 722 624 51.2 % 5 923 242 22.1 % 6 486 084 24.2 % 696 852 2.6 % 26 802 000
1990 14 231 538 45.4 % 6 520 176 20.8 % 9 027 936 28.8 % 1 598 697 5.1 % 31 347 000
1995 10 605 976 29.6 % 9 961 018 27.8 % 12 612 512 35.2 % 2 651 494 7.4 % 35 831 000
2000 9 459 560 22 % 10 620 506 24.7 % 18 790 126 43.7 % 4 127 808 9.6 % 42 998 000
2005 8 673 525 17.5 % 9 962 163 20.1 % 24 384 996 49.2 % 6 542 316 13.2 % 49 563 000
2010 8 393 335 15.1 % 9 449 450 17 % 28 570 690 51.4 % 9 171 525 16.5 % 55 585 000