Jordánsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Jordánsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Jordánsko: 20% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 825 400)

V roku 2010 bolo v štáte Jordánsko: 8.6% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 354 922)

V roku 2010 bolo v štáte Jordánsko: 51.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 2 141 913).

V roku 2010 bolo v štáte Jordánsko: 19.4% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 800 638).

Viac informácií o štáte Jordánsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Jordánsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Jordánsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Jordánsko

Jordánsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 208 640 81.5 % 28 672 11.2 % 17 408 6.8 % 1 536 0.6 % 256 000
1955 276 243 76.1 % 49 005 13.5 % 35 211 9.7 % 2 541 0.7 % 363 000
1960 339 320 68 % 84 331 16.9 % 71 357 14.3 % 3 992 0.8 % 499 000
1965 381 264 62.4 % 111 202 18.2 % 108 147 17.7 % 9 776 1.6 % 611 000
1970 514 215 58.5 % 163 494 18.6 % 174 921 19.9 % 26 370 3 % 879 000
1975 540 638 52.9 % 212 576 20.8 % 215 642 21.1 % 53 144 5.2 % 1 022 000
1980 539 833 47.9 % 224 273 19.9 % 297 528 26.4 % 65 366 5.8 % 1 127 000
1985 603 293 42.1 % 236 445 16.5 % 452 828 31.6 % 140 434 9.8 % 1 433 000
1990 600 310 34.7 % 276 800 16 % 669 510 38.7 % 183 380 10.6 % 1 730 000
1995 730 592 28.9 % 376 672 14.9 % 1 107 264 43.8 % 313 472 12.4 % 2 528 000
2000 778 902 25.8 % 359 261 11.9 % 1 467 234 48.6 % 413 603 13.7 % 3 019 000
2005 827 442 23.1 % 311 634 8.7 % 1 862 640 52 % 583 866 16.3 % 3 582 000
2010 825 400 20 % 354 922 8.6 % 2 141 913 51.9 % 800 638 19.4 % 4 127 000