Južná Kórea - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Južná Kórea v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Južná Kórea: 2.3% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 68 586)

V roku 2010 bolo v štáte Južná Kórea: 8.3% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 247 506)

V roku 2010 bolo v štáte Južná Kórea: 78.8% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 2 349 816).

V roku 2010 bolo v štáte Južná Kórea: 10.6% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 316 092).

Južná Kórea - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Južná Kórea

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Južná Kórea

Južná Kórea - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 3 058 834 27.8 % 6 986 905 63.5 % 781 213 7.1 % 165 045 1.5 % 11 003 000
1950 796 532 47.3 % 468 152 27.8 % 370 480 22 % 48 836 2.9 % 1 684 000
1955 2 962 404 22.8 % 8 146 611 62.7 % 1 650 111 12.7 % 233 874 1.8 % 12 993 000
1955 799 000 42.5 % 541 440 28.8 % 473 760 25.2 % 63 920 3.4 % 1 880 000
1960 759 808 37.1 % 593 920 29 % 600 064 29.3 % 96 256 4.7 % 2 048 000
1960 6 184 668 42.6 % 5 357 142 36.9 % 2 584 204 17.8 % 377 468 2.6 % 14 518 000
1965 712 400 32.5 % 626 912 28.6 % 732 128 33.4 % 120 560 5.5 % 2 192 000
1965 5 133 498 31.7 % 6 412 824 39.6 % 4 016 112 24.8 % 647 760 4 % 16 194 000
1970 4 494 285 24.3 % 7 231 545 39.1 % 5 696 460 30.8 % 1 072 710 5.8 % 18 495 000
1970 666 120 27.3 % 605 120 24.8 % 1 012 600 41.5 % 156 160 6.4 % 2 440 000
1975 3 777 464 17.2 % 7 994 168 36.4 % 8 740 876 39.8 % 1 449 492 6.6 % 21 962 000
1975 601 040 22 % 584 648 21.4 % 1 333 216 48.8 % 210 364 7.7 % 2 732 000
1980 3 296 353 13.1 % 7 045 640 28 % 12 531 174 49.8 % 2 289 833 9.1 % 25 163 000
1980 516 736 17.6 % 543 160 18.5 % 1 620 672 55.2 % 255 432 8.7 % 2 936 000
1985 3 114 893 10.9 % 5 972 593 20.9 % 15 631 619 54.7 % 3 857 895 13.5 % 28 577 000
1985 420 453 13.7 % 497 178 16.2 % 1 853 676 60.4 % 297 693 9.7 % 3 069 000
1990 3 624 402 11.4 % 6 994 460 22 % 15 197 054 47.8 % 5 977 084 18.8 % 31 793 000
1990 323 935 10.3 % 443 445 14.1 % 2 066 265 65.7 % 314 500 10 % 3 145 000
1995 2 310 629 6.7 % 4 793 693 13.9 % 19 726 564 57.2 % 7 656 114 22.2 % 34 487 000
1995 232 505 7.3 % 388 570 12.2 % 2 245 425 70.5 % 318 500 10 % 3 185 000
2000 2 184 652 5.9 % 4 369 304 11.8 % 19 254 560 52 % 11 182 456 30.2 % 37 028 000
2000 159 426 5.1 % 340 734 10.9 % 2 313 240 74 % 312 600 10 % 3 126 000
2005 1 868 400 4.8 % 4 048 200 10.4 % 19 267 875 49.5 % 13 701 600 35.2 % 38 925 000
2005 106 505 3.5 % 298 214 9.8 % 2 333 981 76.7 % 307 343 10.1 % 3 043 000
2010 1 471 248 3.6 % 3 841 592 9.4 % 19 126 224 46.8 % 16 388 068 40.1 % 40 868 000
2010 68 586 2.3 % 247 506 8.3 % 2 349 816 78.8 % 316 092 10.6 % 2 982 000