Kamerun - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Kamerun v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Kamerun: 20% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 2 153 200)

V roku 2010 bolo v štáte Kamerun: 49.7% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 5 350 702)

V roku 2010 bolo v štáte Kamerun: 27.2% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 2 928 352).

V roku 2010 bolo v štáte Kamerun: 3% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 322 980).

Kamerun - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Kamerun

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Kamerun

Kamerun - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 2 307 901 85.7 % 325 853 12.1 % 59 246 2.2 % 2 693 0.1 % 2 693 000
1955 2 406 525 82.5 % 428 799 14.7 % 78 759 2.7 % 2 917 0.1 % 2 917 000
1960 2 520 950 79.4 % 549 275 17.3 % 101 600 3.2 % 3 175 0.1 % 3 175 000
1965 2 563 074 73.8 % 743 222 21.4 % 159 758 4.6 % 6 946 0.2 % 3 473 000
1970 2 591 325 67.5 % 1 013 496 26.4 % 226 501 5.9 % 7 678 0.2 % 3 839 000
1975 2 508 666 58.6 % 1 391 325 32.5 % 368 166 8.6 % 12 843 0.3 % 4 281 000
1980 2 464 220 50.6 % 1 816 510 37.3 % 569 790 11.7 % 19 480 0.4 % 4 870 000
1985 2 358 336 42.6 % 2 314 048 41.8 % 830 400 15 % 27 680 0.5 % 5 536 000
1990 2 230 332 34.8 % 2 948 140 46 % 1 172 847 18.3 % 51 272 0.8 % 6 409 000
1995 2 073 680 28 % 3 643 752 49.2 % 1 599 696 21.6 % 88 872 1.2 % 7 406 000
2000 2 011 182 23.7 % 4 285 430 50.5 % 2 062 098 24.3 % 127 290 1.5 % 8 486 000
2005 2 129 646 22.2 % 4 758 128 49.6 % 2 503 773 26.1 % 211 046 2.2 % 9 593 000
2010 2 153 200 20 % 5 350 702 49.7 % 2 928 352 27.2 % 322 980 3 % 10 766 000