Katar - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Katar v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Katar: 30.4% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 210 976)

V roku 2010 bolo v štáte Katar: 9.7% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 67 318)

V roku 2010 bolo v štáte Katar: 44.2% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 306 748).

V roku 2010 bolo v štáte Katar: 15.7% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 108 958).

Viac informácií o štáte Katar nájdete v digitálnej encyklopédii.

Katar - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Katar

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Katar

Katar - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 11 214 80.1 % 1 008 7.2 % 1 330 9.5 % 448 3.2 % 14 000
1955 15 080 75.4 % 1 580 7.9 % 2 380 11.9 % 980 4.9 % 20 000
1960 19 494 72.2 % 2 241 8.3 % 3 618 13.4 % 1 647 6.1 % 27 000
1965 29 745 66.1 % 4 275 9.5 % 7 380 16.4 % 3 600 8 % 45 000
1970 43 470 62.1 % 6 790 9.7 % 12 740 18.2 % 7 000 10 % 70 000
1975 65 550 57 % 12 765 11.1 % 24 725 21.5 % 11 960 10.4 % 115 000
1980 81 744 52.4 % 18 564 11.9 % 38 064 24.4 % 17 628 11.3 % 156 000
1985 125 802 48.2 % 33 408 12.8 % 72 297 27.7 % 29 493 11.3 % 261 000
1990 152 438 45.1 % 43 264 12.8 % 101 062 29.9 % 41 236 12.2 % 338 000
1995 154 770 40.2 % 49 665 12.9 % 130 130 33.8 % 50 050 13 % 385 000
2000 166 130 37 % 54 778 12.2 % 159 844 35.6 % 68 248 15.2 % 449 000
2005 211 788 33.3 % 64 872 10.2 % 248 676 39.1 % 110 664 17.4 % 636 000
2010 210 976 30.4 % 67 318 9.7 % 306 748 44.2 % 108 958 15.7 % 694 000