Kazachstan - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Kazachstan v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Kazachstan: 0.6% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 69 798)

V roku 2010 bolo v štáte Kazachstan: 6.9% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 802 677)

V roku 2010 bolo v štáte Kazachstan: 70.3% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 8 177 999).

V roku 2010 bolo v štáte Kazachstan: 22.2% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 2 582 526).

Kazachstan - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Kazachstan

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Kazachstan

Kazachstan - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 658 800 37.7 % 2 200 000 50 % 422 400 9.6 % 114 400 2.6 % 4 400 000
1955 1 780 612 32.6 % 2 894 860 53 % 622 668 11.4 % 169 322 3.1 % 5 462 000
1960 1 739 829 27.3 % 3 256 603 51.1 % 1 057 918 16.6 % 312 277 4.9 % 6 373 000
1965 1 702 350 23.4 % 3 775 725 51.9 % 1 345 875 18.5 % 443 775 6.1 % 7 275 000
1970 1 554 960 19 % 4 165 656 50.9 % 1 874 136 22.9 % 589 248 7.2 % 8 184 000
1975 1 376 611 14.9 % 4 129 833 44.7 % 2 947 241 31.9 % 785 315 8.5 % 9 239 000
1980 1 139 718 11.3 % 3 741 906 37.1 % 4 256 292 42.2 % 958 170 9.5 % 10 086 000
1985 900 732 8.4 % 3 549 313 33.1 % 5 157 763 48.1 % 1 125 915 10.5 % 10 723 000
1990 641 478 5.7 % 3 387 454 30.1 % 6 099 668 54.2 % 1 136 654 10.1 % 11 254 000
1995 368 511 3.3 % 2 132 897 19.1 % 7 269 717 65.1 % 1 395 875 12.5 % 11 167 000
2000 130 776 1.2 % 817 350 7.5 % 8 380 562 76.9 % 1 569 312 14.4 % 10 898 000
2005 102 537 0.9 % 797 510 7 % 8 578 929 75.3 % 1 914 024 16.8 % 11 393 000
2010 69 798 0.6 % 802 677 6.9 % 8 177 999 70.3 % 2 582 526 22.2 % 11 633 000