Keňa - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Keňa v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Keňa: 10.9% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 2 421 980)

V roku 2010 bolo v štáte Keňa: 53.3% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 11 843 260)

V roku 2010 bolo v štáte Keňa: 32.8% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 7 288 160).

V roku 2010 bolo v štáte Keňa: 3.1% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 688 820).

Keňa - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Keňa

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Keňa

Keňa - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 2 861 338 78.2 % 728 141 19.9 % 62 203 1.7 % 10 977 0.3 % 3 659 000
1955 3 015 684 75.6 % 889 547 22.3 % 75 791 1.9 % 11 967 0.3 % 3 989 000
1960 3 118 303 71.9 % 1 105 935 25.5 % 99 751 2.3 % 13 011 0.3 % 4 337 000
1965 3 415 300 69.7 % 1 318 100 26.9 % 147 000 3 % 19 600 0.4 % 4 900 000
1970 3 697 140 64.5 % 1 725 332 30.1 % 286 600 5 % 22 928 0.4 % 5 732 000
1975 3 811 434 56.1 % 2 418 664 35.6 % 509 550 7.5 % 54 352 0.8 % 6 794 000
1980 3 758 533 46.1 % 3 407 954 41.8 % 880 524 10.8 % 105 989 1.3 % 8 153 000
1985 3 525 584 35.8 % 4 825 520 49 % 1 349 176 13.7 % 147 720 1.5 % 9 848 000
1990 3 245 496 27.1 % 6 502 968 54.3 % 2 011 968 16.8 % 215 568 1.8 % 11 976 000
1995 3 159 432 21.6 % 8 249 628 56.4 % 2 925 400 20 % 277 913 1.9 % 14 627 000
2000 3 072 535 17.9 % 9 629 565 56.1 % 4 068 105 23.7 % 394 795 2.3 % 17 165 000
2005 2 781 922 14.2 % 10 677 095 54.5 % 5 603 026 28.6 % 528 957 2.7 % 19 591 000
2010 2 421 980 10.9 % 11 843 260 53.3 % 7 288 160 32.8 % 688 820 3.1 % 22 220 000