Kirgizsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Kirgizsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Kirgizsko: 0.7% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 27 727)

V roku 2010 bolo v štáte Kirgizsko: 25.6% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 014 016)

V roku 2010 bolo v štáte Kirgizsko: 61% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 2 416 210).

V roku 2010 bolo v štáte Kirgizsko: 12.6% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 499 086).

Viac informácií o štáte Kirgizsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Kirgizsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Kirgizsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Kirgizsko

Kirgizsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 264 504 21.4 % 732 948 59.3 % 186 636 15.1 % 51 912 4.2 % 1 236 000
1955 255 940 19.1 % 790 600 59 % 231 820 17.3 % 61 640 4.6 % 1 340 000
1960 226 648 16.4 % 783 594 56.7 % 286 074 20.7 % 85 684 6.2 % 1 382 000
1965 214 786 14.3 % 821 594 54.7 % 358 978 23.9 % 105 140 7 % 1 502 000
1970 209 330 12.1 % 903 060 52.2 % 475 750 27.5 % 140 130 8.1 % 1 730 000
1975 192 448 9.7 % 886 848 44.7 % 716 224 36.1 % 188 480 9.5 % 1 984 000
1980 168 868 7.4 % 823 802 36.1 % 1 045 156 45.8 % 244 174 10.7 % 2 282 000
1985 139 095 5.5 % 801 693 31.7 % 1 287 261 50.9 % 300 951 11.9 % 2 529 000
1990 107 016 3.9 % 760 088 27.7 % 1 547 616 56.4 % 323 792 11.8 % 2 744 000
1995 74 490 2.6 % 724 845 25.3 % 1 721 865 60.1 % 338 070 11.8 % 2 865 000
2000 35 508 1.1 % 700 476 21.7 % 2 101 428 65.1 % 390 588 12.1 % 3 228 000
2005 36 080 1 % 934 472 25.9 % 2 229 744 61.8 % 404 096 11.2 % 3 608 000
2010 27 727 0.7 % 1 014 016 25.6 % 2 416 210 61 % 499 086 12.6 % 3 961 000