Konžská demokratická republika - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Konžská demokratická republika v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Konžská demokratická republika: 47.9% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 16 804 757)

V roku 2010 bolo v štáte Konžská demokratická republika: 27.9% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 9 788 157)

V roku 2010 bolo v štáte Konžská demokratická republika: 23.4% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 8 209 422).

V roku 2010 bolo v štáte Konžská demokratická republika: 0.7% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 245 581).

Konžská demokratická republika - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Konžská demokratická republika

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Konžská demokratická republika

Konžská demokratická republika - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 5 878 163 85.7 % 925 965 13.5 % 54 872 0.8 % 0 0 % 6 859 000
1955 6 292 064 82.4 % 1 252 304 16.4 % 99 268 1.3 % 0 0 % 7 636 000
1960 6 794 970 78.6 % 1 703 065 19.7 % 138 320 1.6 % 0 0 % 8 645 000
1965 7 388 436 75.3 % 2 207 700 22.5 % 215 864 2.2 % 0 0 % 9 812 000
1970 8 053 920 71.4 % 2 865 120 25.4 % 349 680 3.1 % 11 280 0.1 % 11 280 000
1975 8 626 024 66.4 % 3 715 426 28.6 % 597 586 4.6 % 38 973 0.3 % 12 991 000
1980 9 102 830 60.5 % 4 634 168 30.8 % 1 233 772 8.2 % 75 230 0.5 % 15 046 000
1985 9 530 402 55.3 % 5 032 328 29.2 % 2 550 632 14.8 % 103 404 0.6 % 17 234 000
1990 10 136 698 50.6 % 5 849 636 29.2 % 3 846 336 19.2 % 180 297 0.9 % 20 033 000
1995 11 374 966 47.8 % 7 377 070 31 % 4 759 400 20 % 285 564 1.2 % 23 797 000
2000 12 318 780 46.5 % 8 265 504 31.2 % 5 589 812 21.1 % 291 412 1.1 % 26 492 000
2005 13 957 780 46 % 9 345 644 30.8 % 6 736 146 22.2 % 273 087 0.9 % 30 343 000
2010 16 804 757 47.9 % 9 788 157 27.9 % 8 209 422 23.4 % 245 581 0.7 % 35 083 000