Kostarika - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Kostarika v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Kostarika: 2.6% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 90 038)

V roku 2010 bolo v štáte Kostarika: 37.3% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 291 699)

V roku 2010 bolo v štáte Kostarika: 43.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 520 257).

V roku 2010 bolo v štáte Kostarika: 16.2% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 561 006).

Kostarika - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Kostarika

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Kostarika

Kostarika - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 120 972 20.4 % 423 995 71.5 % 38 545 6.5 % 9 488 1.6 % 593 000
1955 123 795 18.9 % 465 705 71.1 % 52 400 8 % 13 100 2 % 655 000
1960 136 710 18.6 % 515 235 70.1 % 66 150 9 % 17 640 2.4 % 735 000
1965 151 434 17.9 % 583 740 69 % 87 138 10.3 % 22 842 2.7 % 846 000
1970 175 875 17.5 % 694 455 69.1 % 107 535 10.7 % 27 135 2.7 % 1 005 000
1975 145 321 12.1 % 779 449 64.9 % 211 376 17.6 % 64 854 5.4 % 1 201 000
1980 135 873 9.3 % 910 203 62.3 % 303 888 20.8 % 112 497 7.7 % 1 461 000
1985 117 436 6.8 % 994 752 57.6 % 442 112 25.6 % 174 427 10.1 % 1 727 000
1990 114 376 5.8 % 1 076 712 54.6 % 538 356 27.3 % 242 556 12.3 % 1 972 000
1995 120 681 5.3 % 1 158 993 50.9 % 664 884 29.2 % 330 165 14.5 % 2 277 000
2000 120 555 4.5 % 1 160 007 43.3 % 993 909 37.1 % 404 529 15.1 % 2 679 000
2005 124 000 4 % 1 326 800 42.8 % 1 199 700 38.7 % 449 500 14.5 % 3 100 000
2010 90 038 2.6 % 1 291 699 37.3 % 1 520 257 43.9 % 561 006 16.2 % 3 463 000