Kuvajt - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Kuvajt v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Kuvajt: 5.5% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 127 380)

V roku 2010 bolo v štáte Kuvajt: 44.2% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 023 672)

V roku 2010 bolo v štáte Kuvajt: 44.4% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 028 304).

V roku 2010 bolo v štáte Kuvajt: 5.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 136 644).

Kuvajt - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Kuvajt

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Kuvajt

Kuvajt - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 65 464 66.8 % 24 500 25 % 5 782 5.9 % 2 254 2.3 % 98 000
1955 76 625 61.3 % 35 000 28 % 9 625 7.7 % 3 750 3 % 125 000
1960 98 640 54.8 % 54 900 30.5 % 20 160 11.2 % 6 480 3.6 % 180 000
1965 140 454 48.6 % 92 769 32.1 % 44 217 15.3 % 11 271 3.9 % 289 000
1970 188 608 44.8 % 137 667 32.7 % 79 990 19 % 14 735 3.5 % 421 000
1975 328 746 58.6 % 68 442 12.2 % 136 323 24.3 % 27 489 4.9 % 561 000
1980 417 261 50.7 % 83 946 10.2 % 260 068 31.6 % 62 548 7.6 % 823 000
1985 484 288 44.8 % 94 047 8.7 % 385 917 35.7 % 117 829 10.9 % 1 081 000
1990 553 248 40.8 % 122 040 9 % 534 264 39.4 % 146 448 10.8 % 1 356 000
1995 474 804 39.6 % 86 328 7.2 % 508 376 42.4 % 129 492 10.8 % 1 199 000
2000 383 751 23.3 % 452 925 27.5 % 662 094 40.2 % 148 230 9 % 1 647 000
2005 136 278 6.7 % 943 776 46.4 % 809 532 39.8 % 142 380 7 % 2 034 000
2010 127 380 5.5 % 1 023 672 44.2 % 1 028 304 44.4 % 136 644 5.9 % 2 316 000