Laos - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Laos v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Laos: 29.5% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 1 188 260)

V roku 2010 bolo v štáte Laos: 33.3% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 341 324)

V roku 2010 bolo v štáte Laos: 31.4% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 264 792).

V roku 2010 bolo v štáte Laos: 5.8% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 233 624).

Laos - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Laos

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Laos

Laos - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 757 582 74.2 % 238 914 23.4 % 23 483 2.3 % 2 042 0.2 % 1 021 000
1955 815 040 72 % 281 868 24.9 % 31 696 2.8 % 3 396 0.3 % 1 132 000
1960 872 042 69.1 % 340 740 27 % 42 908 3.4 % 6 310 0.5 % 1 262 000
1965 929 448 66.2 % 407 160 29 % 57 564 4.1 % 9 828 0.7 % 1 404 000
1970 967 497 61.9 % 498 597 31.9 % 79 713 5.1 % 17 193 1.1 % 1 563 000
1975 996 888 56.9 % 613 200 35 % 112 128 6.4 % 28 032 1.6 % 1 752 000
1980 963 998 51.8 % 703 458 37.8 % 154 463 8.3 % 40 942 2.2 % 1 861 000
1985 984 345 47.9 % 793 230 38.6 % 221 940 10.8 % 57 540 2.8 % 2 055 000
1990 1 007 314 43.4 % 907 511 39.1 % 329 582 14.2 % 76 593 3.3 % 2 321 000
1995 1 041 220 39.5 % 1 022 768 38.8 % 487 660 18.5 % 86 988 3.3 % 2 636 000
2000 1 084 898 35.9 % 1 142 316 37.8 % 685 994 22.7 % 108 792 3.6 % 3 022 000
2005 1 142 956 32.6 % 1 258 654 35.9 % 946 620 27 % 157 770 4.5 % 3 506 000
2010 1 188 260 29.5 % 1 341 324 33.3 % 1 264 792 31.4 % 233 624 5.8 % 4 028 000