Lesotho - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Lesotho v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Lesotho: 9.9% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 109 989)

V roku 2010 bolo v štáte Lesotho: 61.6% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 684 376)

V roku 2010 bolo v štáte Lesotho: 26.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 298 859).

V roku 2010 bolo v štáte Lesotho: 1.7% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 18 887).

Lesotho - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Lesotho

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Lesotho

Lesotho - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 200 100 46 % 230 550 53 % 4 350 1 % 0 0 % 435 000
1955 188 328 41.3 % 262 200 57.5 % 5 472 1.2 % 456 0.1 % 456 000
1960 178 848 36.8 % 300 348 61.8 % 6 804 1.4 % 486 0.1 % 486 000
1965 167 904 31.8 % 351 120 66.5 % 8 448 1.6 % 0 0 % 528 000
1970 170 496 29.6 % 383 040 66.5 % 21 888 3.8 % 576 0.1 % 576 000
1975 181 192 28.4 % 411 510 64.5 % 44 660 7 % 638 0.1 % 638 000
1980 182 784 25.6 % 463 386 64.9 % 65 688 9.2 % 2 142 0.3 % 714 000
1985 191 970 23.7 % 525 690 64.9 % 89 100 11 % 3 240 0.4 % 810 000
1990 192 720 22 % 563 268 64.3 % 115 632 13.2 % 4 380 0.5 % 876 000
1995 189 249 19.9 % 598 179 62.9 % 156 915 16.5 % 6 657 0.7 % 951 000
2000 187 089 17.7 % 647 941 61.3 % 212 457 20.1 % 9 513 0.9 % 1 057 000
2005 149 872 13.6 % 678 832 61.6 % 258 970 23.5 % 13 224 1.2 % 1 102 000
2010 109 989 9.9 % 684 376 61.6 % 298 859 26.9 % 18 887 1.7 % 1 111 000