Libéria - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Libéria v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Libéria: 40.4% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 802 344)

V roku 2010 bolo v štáte Libéria: 19.9% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 395 214)

V roku 2010 bolo v štáte Libéria: 24.8% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 492 528).

V roku 2010 bolo v štáte Libéria: 14.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 295 914).

Libéria - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Libéria

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Libéria

Libéria - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 439 153 91.3 % 30 784 6.4 % 6 734 1.4 % 3 848 0.8 % 481 000
1955 480 710 90.7 % 36 570 6.9 % 8 480 1.6 % 4 240 0.8 % 530 000
1960 523 330 88.7 % 50 740 8.6 % 11 210 1.9 % 4 720 0.8 % 590 000
1965 573 696 86.4 % 57 768 8.7 % 25 896 3.9 % 6 640 1 % 664 000
1970 642 026 84.7 % 59 124 7.8 % 47 754 6.3 % 8 338 1.1 % 758 000
1975 689 752 79.1 % 75 864 8.7 % 94 176 10.8 % 10 464 1.2 % 872 000
1980 730 912 72.8 % 114 456 11.4 % 144 576 14.4 % 14 056 1.4 % 1 004 000
1985 765 438 66.1 % 173 700 15 % 200 334 17.3 % 18 528 1.6 % 1 158 000
1990 684 780 60.6 % 213 570 18.9 % 210 180 18.6 % 21 470 1.9 % 1 130 000
1995 675 378 59.4 % 217 167 19.1 % 218 304 19.2 % 25 014 2.2 % 1 137 000
2000 902 985 55.5 % 330 281 20.3 % 317 265 19.5 % 76 469 4.7 % 1 627 000
2005 860 805 49.5 % 346 061 19.9 % 373 885 21.5 % 156 510 9 % 1 739 000
2010 802 344 40.4 % 395 214 19.9 % 492 528 24.8 % 295 914 14.9 % 1 986 000