Lichtenštajnsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Lichtenštajnsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Lichtenštajnsko: 24.1% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 1 093 899)

V roku 2010 bolo v štáte Lichtenštajnsko: 22.2% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 007 658)

V roku 2010 bolo v štáte Lichtenštajnsko: 31.1% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 411 629).

V roku 2010 bolo v štáte Lichtenštajnsko: 22.6% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 1 025 814).

Viac informácií o štáte Lichtenštajnsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Lichtenštajnsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Lichtenštajnsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Lichtenštajnsko

Lichtenštajnsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 518 466 86.7 % 77 142 12.9 % 1 794 0.3 % 598 0.1 % 598 000
1955 544 416 84.8 % 91 806 14.3 % 4 494 0.7 % 642 0.1 % 642 000
1960 632 655 82.7 % 120 105 15.7 % 9 945 1.3 % 1 530 0.2 % 765 000
1965 703 339 76.7 % 187 068 20.4 % 23 842 2.6 % 1 834 0.2 % 917 000
1970 739 544 67.6 % 301 944 27.6 % 45 948 4.2 % 7 658 0.7 % 1 094 000
1975 765 020 58 % 433 951 32.9 % 108 158 8.2 % 11 871 0.9 % 1 319 000
1980 810 875 49.9 % 523 250 32.2 % 256 750 15.8 % 34 125 2.1 % 1 625 000
1985 878 557 43.3 % 641 164 31.6 % 458 554 22.6 % 50 725 2.5 % 2 029 000
1990 905 611 37.1 % 746 946 30.6 % 710 331 29.1 % 78 112 3.2 % 2 441 000
1995 990 106 33.7 % 793 260 27 % 1 034 176 35.2 % 120 458 4.1 % 2 938 000
2000 1 064 141 29.9 % 879 073 24.7 % 1 256 327 35.3 % 359 459 10.1 % 3 559 000
2005 1 092 564 26.7 % 949 344 23.2 % 1 366 728 33.4 % 683 364 16.7 % 4 092 000
2010 1 093 899 24.1 % 1 007 658 22.2 % 1 411 629 31.1 % 1 025 814 22.6 % 4 539 000