Lotyšsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Lotyšsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Lotyšsko: 0.3% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 5 838)

V roku 2010 bolo v štáte Lotyšsko: 4.7% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 91 462)

V roku 2010 bolo v štáte Lotyšsko: 73.7% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 434 202).

V roku 2010 bolo v štáte Lotyšsko: 21.4% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 416 444).

Viac informácií o štáte Lotyšsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Lotyšsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Lotyšsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Lotyšsko

Lotyšsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 55 290 3.8 % 1 124 715 77.3 % 213 885 14.7 % 59 655 4.1 % 1 455 000
1955 52 496 3.4 % 1 154 912 74.8 % 260 936 16.9 % 75 656 4.9 % 1 544 000
1960 46 368 2.8 % 1 169 136 70.6 % 341 136 20.6 % 99 360 6 % 1 656 000
1965 40 549 2.3 % 1 174 158 66.6 % 421 357 23.9 % 125 173 7.1 % 1 763 000
1970 37 000 2 % 1 141 450 61.7 % 518 000 28 % 153 550 8.3 % 1 850 000
1975 31 024 1.6 % 1 099 413 56.7 % 624 358 32.2 % 182 266 9.4 % 1 939 000
1980 24 000 1.2 % 1 008 000 50.4 % 754 000 37.7 % 214 000 10.7 % 2 000 000
1985 16 264 0.8 % 900 619 44.3 % 876 223 43.1 % 237 861 11.7 % 2 033 000
1990 10 660 0.5 % 837 876 39.3 % 1 036 152 48.6 % 245 180 11.5 % 2 132 000
1995 7 920 0.4 % 459 360 23.2 % 1 249 380 63.1 % 261 360 13.2 % 1 980 000
2000 13 629 0.7 % 330 990 17 % 1 360 953 69.9 % 243 375 12.5 % 1 947 000
2005 3 940 0.2 % 124 110 6.3 % 1 514 930 76.9 % 327 020 16.6 % 1 970 000
2010 5 838 0.3 % 91 462 4.7 % 1 434 202 73.7 % 416 444 21.4 % 1 946 000