Maroko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Maroko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Maroko: 43.8% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 10 439 292)

V roku 2010 bolo v štáte Maroko: 23.6% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 5 624 824)

V roku 2010 bolo v štáte Maroko: 22.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 5 457 986).

V roku 2010 bolo v štáte Maroko: 9.6% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 2 288 064).

Viac informácií o štáte Maroko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Maroko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Maroko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Maroko

Maroko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 4 801 684 96.4 % 74 715 1.5 % 89 658 1.8 % 14 943 0.3 % 4 981 000
1955 5 387 520 96 % 95 404 1.7 % 112 240 2 % 16 836 0.3 % 5 612 000
1960 6 005 376 93.6 % 179 648 2.8 % 192 480 3 % 32 080 0.5 % 6 416 000
1965 6 574 608 91.2 % 237 897 3.3 % 353 241 4.9 % 36 045 0.5 % 7 209 000
1970 6 992 388 87.1 % 433 512 5.4 % 521 820 6.5 % 72 252 0.9 % 8 028 000
1975 7 476 520 81.8 % 776 900 8.5 % 731 200 8 % 146 240 1.6 % 9 140 000
1980 8 566 660 76.9 % 1 169 700 10.5 % 1 091 720 9.8 % 300 780 2.7 % 11 140 000
1985 9 176 877 71.1 % 1 690 817 13.1 % 1 523 026 11.8 % 516 280 4 % 12 907 000
1990 9 635 771 64.7 % 2 397 773 16.1 % 2 055 234 13.8 % 804 222 5.4 % 14 893 000
1995 10 135 422 59.4 % 3 054 277 17.9 % 2 730 080 16 % 1 143 221 6.7 % 17 063 000
2000 10 686 285 54.9 % 3 756 745 19.3 % 3 581 560 18.4 % 1 420 945 7.3 % 19 465 000
2005 10 736 550 49.5 % 4 685 040 21.6 % 4 489 830 20.7 % 1 800 270 8.3 % 21 690 000
2010 10 439 292 43.8 % 5 624 824 23.6 % 5 457 986 22.9 % 2 288 064 9.6 % 23 834 000