Maurícius - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Maurícius v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Maurícius: 5.9% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 59 236)

V roku 2010 bolo v štáte Maurícius: 37.4% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 375 496)

V roku 2010 bolo v štáte Maurícius: 51.3% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 515 052).

V roku 2010 bolo v štáte Maurícius: 5.2% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 52 208).

Maurícius - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Maurícius

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Maurícius

Maurícius - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 134 460 49.8 % 115 020 42.6 % 19 710 7.3 % 810 0.3 % 270 000
1955 138 457 45.1 % 136 308 44.4 % 30 393 9.9 % 2 149 0.7 % 307 000
1960 137 984 39.2 % 160 512 45.6 % 50 688 14.4 % 3 168 0.9 % 352 000
1965 128 640 32 % 196 980 49 % 72 360 18 % 4 020 1 % 402 000
1970 116 715 25.1 % 242 730 52.2 % 100 905 21.7 % 4 650 1 % 465 000
1975 119 658 22.2 % 279 741 51.9 % 130 977 24.3 % 8 624 1.6 % 539 000
1980 131 242 21.1 % 307 890 49.5 % 167 940 27 % 14 928 2.4 % 622 000
1985 119 540 17.2 % 339 160 48.8 % 216 145 31.1 % 19 460 2.8 % 695 000
1990 104 160 14 % 338 520 45.5 % 290 160 39 % 11 904 1.6 % 744 000
1995 84 357 10.3 % 373 464 45.6 % 342 342 41.8 % 17 199 2.1 % 819 000
2000 84 576 9.6 % 395 569 44.9 % 381 473 43.3 % 19 382 2.2 % 881 000
2005 67 536 7.2 % 387 394 41.3 % 448 364 47.8 % 30 954 3.3 % 938 000
2010 59 236 5.9 % 375 496 37.4 % 515 052 51.3 % 52 208 5.2 % 1 004 000