Mauritánia - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Mauritánia v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Mauritánia: 30.6% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 617 202)

V roku 2010 bolo v štáte Mauritánia: 51.8% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 044 806)

V roku 2010 bolo v štáte Mauritánia: 16% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 322 720).

V roku 2010 bolo v štáte Mauritánia: 1.6% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 32 272).

Mauritánia - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Mauritánia

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Mauritánia

Mauritánia - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 305 776 65.9 % 153 120 33 % 4 640 1 % 464 0.1 % 464 000
1955 339 945 65.5 % 173 346 33.4 % 5 709 1.1 % 519 0.1 % 519 000
1960 377 580 65.1 % 194 300 33.5 % 7 540 1.3 % 1 160 0.2 % 580 000
1965 419 250 64.5 % 220 350 33.9 % 9 100 1.4 % 1 300 0.2 % 650 000
1970 456 012 63.6 % 244 497 34.1 % 13 623 1.9 % 2 868 0.4 % 717 000
1975 503 028 62.8 % 273 942 34.2 % 20 025 2.5 % 4 005 0.5 % 801 000
1980 554 442 61.4 % 301 602 33.4 % 39 732 4.4 % 7 224 0.8 % 903 000
1985 602 064 59.2 % 348 831 34.3 % 55 935 5.5 % 10 170 1 % 1 017 000
1990 635 004 55.8 % 406 266 35.7 % 81 936 7.2 % 13 656 1.2 % 1 138 000
1995 670 800 51.6 % 491 400 37.8 % 118 300 9.1 % 18 200 1.4 % 1 300 000
2000 694 500 46.3 % 615 000 41 % 163 500 10.9 % 27 000 1.8 % 1 500 000
2005 671 232 38.4 % 812 820 46.5 % 232 484 13.3 % 31 464 1.8 % 1 748 000
2010 617 202 30.6 % 1 044 806 51.8 % 322 720 16 % 32 272 1.6 % 2 017 000