Mjanmarsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Mjanmarsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Mjanmarsko: 15.1% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 5 909 234)

V roku 2010 bolo v štáte Mjanmarsko: 61.8% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 24 184 812)

V roku 2010 bolo v štáte Mjanmarsko: 13.7% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 5 361 358).

V roku 2010 bolo v štáte Mjanmarsko: 9.4% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 3 678 596).

Mjanmarsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Mjanmarsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Mjanmarsko

Mjanmarsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 8 796 749 79.3 % 1 619 578 14.6 % 632 301 5.7 % 44 372 0.4 % 11 093 000
1955 9 108 575 77.5 % 1 856 974 15.8 % 752 192 6.4 % 47 012 0.4 % 11 753 000
1960 9 724 960 76 % 2 124 136 16.6 % 908 516 7.1 % 51 184 0.4 % 12 796 000
1965 10 203 840 72 % 2 706 852 19.1 % 1 218 792 8.6 % 56 688 0.4 % 14 172 000
1970 11 365 068 71.6 % 2 793 648 17.6 % 1 666 665 10.5 % 47 619 0.3 % 15 873 000
1975 12 283 492 68.9 % 3 191 212 17.9 % 2 335 468 13.1 % 35 656 0.2 % 17 828 000
1980 11 391 949 56.9 % 5 245 502 26.2 % 3 083 234 15.4 % 280 294 1.4 % 20 021 000
1985 10 695 949 47.3 % 7 349 225 32.5 % 4 138 179 18.3 % 452 260 2 % 22 613 000
1990 8 968 050 35.1 % 13 515 950 52.9 % 2 171 750 8.5 % 894 250 3.5 % 25 550 000
1995 8 257 851 28.7 % 16 688 340 58 % 2 733 435 9.5 % 1 093 374 3.8 % 28 773 000
2000 7 474 112 23.2 % 19 748 408 61.3 % 3 350 464 10.4 % 1 643 016 5.1 % 32 216 000
2005 6 911 250 19.4 % 21 802 500 61.2 % 4 346 250 12.2 % 2 529 375 7.1 % 35 625 000
2010 5 909 234 15.1 % 24 184 812 61.8 % 5 361 358 13.7 % 3 678 596 9.4 % 39 134 000