Mongolsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Mongolsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Mongolsko: 3.4% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 68 986)

V roku 2010 bolo v štáte Mongolsko: 13.5% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 273 915)

V roku 2010 bolo v štáte Mongolsko: 67.7% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 373 633).

V roku 2010 bolo v štáte Mongolsko: 15.4% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 312 466).

Viac informácií o štáte Mongolsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Mongolsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Mongolsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Mongolsko

Mongolsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 305 613 69.3 % 46 305 10.5 % 82 026 18.6 % 6 615 1.5 % 441 000
1955 312 320 64 % 65 880 13.5 % 99 552 20.4 % 10 248 2.1 % 488 000
1960 300 852 54.8 % 103 761 18.9 % 127 917 23.3 % 16 470 3 % 549 000
1965 292 020 47.1 % 129 580 20.9 % 171 120 27.6 % 27 900 4.5 % 620 000
1970 327 825 46.5 % 132 540 18.8 % 205 155 29.1 % 39 480 5.6 % 705 000
1975 149 408 18.4 % 231 420 28.5 % 358 092 44.1 % 73 080 9 % 812 000
1980 117 304 12.4 % 254 474 26.9 % 482 460 51 % 91 762 9.7 % 946 000
1985 75 004 6.8 % 279 059 25.3 % 636 431 57.7 % 112 506 10.2 % 1 103 000
1990 25 880 2 % 287 268 22.2 % 861 804 66.6 % 119 048 9.2 % 1 294 000
1995 58 400 4 % 283 240 19.4 % 978 200 67 % 140 160 9.6 % 1 460 000
2000 89 100 5.5 % 265 680 16.4 % 1 117 800 69 % 149 040 9.2 % 1 620 000
2005 81 004 4.4 % 303 765 16.5 % 1 248 198 67.8 % 206 192 11.2 % 1 841 000
2010 68 986 3.4 % 273 915 13.5 % 1 373 633 67.7 % 312 466 15.4 % 2 029 000