Mozambik - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Mozambik v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Mozambik: 67.7% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 8 351 472)

V roku 2010 bolo v štáte Mozambik: 26.2% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 3 232 032)

V roku 2010 bolo v štáte Mozambik: 5.5% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 678 480).

V roku 2010 bolo v štáte Mozambik: 0.5% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 61 680).

Viac informácií o štáte Mozambik nájdete v digitálnej encyklopédii.

Mozambik - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Mozambik

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Mozambik

Mozambik - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 3 207 624 85.4 % 518 328 13.8 % 26 292 0.7 % 0 0 % 3 756 000
1955 3 285 361 81.1 % 729 180 18 % 32 408 0.8 % 0 0 % 4 051 000
1960 3 392 059 76.9 % 974 831 22.1 % 39 699 0.9 % 0 0 % 4 411 000
1965 3 520 608 72.8 % 1 257 360 26 % 53 196 1.1 % 0 0 % 4 836 000
1970 3 901 560 73.2 % 1 359 150 25.5 % 58 630 1.1 % 5 330 0.1 % 5 330 000
1975 4 481 776 75.4 % 1 379 008 23.2 % 77 272 1.3 % 0 0 % 5 944 000
1980 4 869 476 71.8 % 1 797 230 26.5 % 115 294 1.7 % 0 0 % 6 782 000
1985 5 241 120 71.6 % 1 925 160 26.3 % 139 080 1.9 % 7 320 0.1 % 7 320 000
1990 5 517 798 76.7 % 1 510 740 21 % 136 686 1.9 % 14 388 0.2 % 7 194 000
1995 6 955 950 79 % 1 620 120 18.4 % 176 100 2 % 26 415 0.3 % 8 805 000
2000 7 717 684 77.2 % 1 999 400 20 % 239 928 2.4 % 29 991 0.3 % 9 997 000
2005 8 248 728 74.4 % 2 394 792 21.6 % 376 958 3.4 % 44 348 0.4 % 11 087 000
2010 8 351 472 67.7 % 3 232 032 26.2 % 678 480 5.5 % 61 680 0.5 % 12 336 000