Nepál - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Nepál v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Nepál: 37.2% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 7 081 764)

V roku 2010 bolo v štáte Nepál: 29.8% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 5 673 026)

V roku 2010 bolo v štáte Nepál: 30.7% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 5 844 359).

V roku 2010 bolo v štáte Nepál: 2.2% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 418 814).

Viac informácií o štáte Nepál nájdete v digitálnej encyklopédii.

Nepál - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Nepál

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Nepál

Nepál - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 5 256 762 98.7 % 15 978 0.3 % 53 260 1 % 5 326 0.1 % 5 326 000
1955 5 558 082 98.6 % 16 911 0.3 % 56 370 1 % 5 637 0.1 % 5 637 000
1960 5 884 144 98.2 % 35 952 0.6 % 65 912 1.1 % 11 984 0.2 % 5 992 000
1965 6 201 333 96.1 % 103 248 1.6 % 135 513 2.1 % 12 906 0.2 % 6 453 000
1970 6 579 525 92.5 % 220 503 3.1 % 291 633 4.1 % 21 339 0.3 % 7 113 000
1975 7 057 611 89.1 % 388 129 4.9 % 419 813 5.3 % 63 368 0.8 % 7 921 000
1980 7 533 903 85.1 % 602 004 6.8 % 610 857 6.9 % 106 236 1.2 % 8 853 000
1985 7 463 846 75.4 % 910 708 9.2 % 1 276 971 12.9 % 257 374 2.6 % 9 899 000
1990 7 312 354 65.8 % 1 233 543 11.1 % 2 211 487 19.9 % 366 729 3.3 % 11 113 000
1995 7 790 508 61.8 % 1 903 506 15.1 % 2 445 564 19.4 % 466 422 3.7 % 12 606 000
2000 7 705 086 53.4 % 3 260 954 22.6 % 3 058 948 21.2 % 404 012 2.8 % 14 429 000
2005 7 427 358 44.9 % 4 515 966 27.3 % 4 168 584 25.2 % 430 092 2.6 % 16 542 000
2010 7 081 764 37.2 % 5 673 026 29.8 % 5 844 359 30.7 % 418 814 2.2 % 19 037 000