Niger - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Niger v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Niger: 73% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 6 134 190)

V roku 2010 bolo v štáte Niger: 20% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 680 600)

V roku 2010 bolo v štáte Niger: 6% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 504 180).

V roku 2010 bolo v štáte Niger: 1% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 84 030).

Niger - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Niger

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Niger

Niger - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 348 344 92.1 % 109 800 7.5 % 4 392 0.3 % 1 464 0.1 % 1 464 000
1955 1 520 026 91.9 % 125 704 7.6 % 4 962 0.3 % 1 654 0.1 % 1 654 000
1960 1 690 956 91.8 % 141 834 7.7 % 7 368 0.4 % 1 842 0.1 % 1 842 000
1965 1 905 526 91.7 % 157 928 7.6 % 10 390 0.5 % 4 156 0.2 % 2 078 000
1970 2 184 910 91 % 194 481 8.1 % 14 406 0.6 % 4 802 0.2 % 2 401 000
1975 2 499 442 90.2 % 238 306 8.6 % 24 939 0.9 % 8 313 0.3 % 2 771 000
1980 2 837 513 88.7 % 300 706 9.4 % 51 184 1.6 % 9 597 0.3 % 3 199 000
1985 3 205 690 86.5 % 396 542 10.7 % 85 238 2.3 % 14 824 0.4 % 3 706 000
1990 3 616 677 83.7 % 548 767 12.7 % 133 951 3.1 % 25 926 0.6 % 4 321 000
1995 4 118 619 80.9 % 748 377 14.7 % 188 367 3.7 % 35 637 0.7 % 5 091 000
2000 4 744 257 78.9 % 974 106 16.2 % 246 533 4.1 % 48 104 0.8 % 6 013 000
2005 5 470 666 76.9 % 1 230 722 17.3 % 341 472 4.8 % 64 026 0.9 % 7 114 000
2010 6 134 190 73 % 1 680 600 20 % 504 180 6 % 84 030 1 % 8 403 000