Nikaragua - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Nikaragua v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Nikaragua: 23.5% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 911 800)

V roku 2010 bolo v štáte Nikaragua: 27.4% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 063 120)

V roku 2010 bolo v štáte Nikaragua: 32.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 276 520).

V roku 2010 bolo v štáte Nikaragua: 16.2% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 628 560).

Viac informácií o štáte Nikaragua nájdete v digitálnej encyklopédii.

Nikaragua - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Nikaragua

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Nikaragua

Nikaragua - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 424 960 64 % 217 792 32.8 % 17 928 2.7 % 3 320 0.5 % 664 000
1955 444 765 59.7 % 265 220 35.6 % 25 330 3.4 % 8 940 1.2 % 745 000
1960 456 120 54.3 % 329 280 39.2 % 36 960 4.4 % 17 640 2.1 % 840 000
1965 490 314 50.6 % 384 693 39.7 % 59 109 6.1 % 33 915 3.5 % 969 000
1970 552 669 48.1 % 442 365 38.5 % 91 920 8 % 60 897 5.3 % 1 149 000
1975 623 796 45.8 % 528 456 38.8 % 118 494 8.7 % 89 892 6.6 % 1 362 000
1980 707 080 44 % 601 018 37.4 % 159 093 9.9 % 139 809 8.7 % 1 607 000
1985 773 535 41.7 % 684 495 36.9 % 220 745 11.9 % 176 225 9.5 % 1 855 000
1990 815 618 38.6 % 786 036 37.2 % 300 046 14.2 % 209 187 9.9 % 2 113 000
1995 888 166 35.9 % 863 426 34.9 % 437 898 17.7 % 282 036 11.4 % 2 474 000
2000 928 625 32.3 % 928 625 32.3 % 638 250 22.2 % 376 625 13.1 % 2 875 000
2005 927 950 27.7 % 1 015 050 30.3 % 911 200 27.2 % 495 800 14.8 % 3 350 000
2010 911 800 23.5 % 1 063 120 27.4 % 1 276 520 32.9 % 628 560 16.2 % 3 880 000