Nórsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Nórsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Nórsko: 0.2% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 7 718)

V roku 2010 bolo v štáte Nórsko: 2.7% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 104 193)

V roku 2010 bolo v štáte Nórsko: 71.4% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 2 755 326).

V roku 2010 bolo v štáte Nórsko: 25.6% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 987 904).

Viac informácií o štáte Nórsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Nórsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Nórsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Nórsko

Nórsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 78 944 3.2 % 1 958 798 79.4 % 392 253 15.9 % 34 538 1.4 % 2 467 000
1955 68 823 2.7 % 2 057 043 80.7 % 384 899 15.1 % 40 784 1.6 % 2 549 000
1960 53 100 2 % 2 158 515 81.3 % 403 560 15.2 % 39 825 1.5 % 2 655 000
1965 50 418 1.8 % 2 097 949 74.9 % 520 986 18.6 % 131 647 4.7 % 2 801 000
1970 23 424 0.8 % 2 020 320 69 % 696 864 23.8 % 190 320 6.5 % 2 928 000
1975 64 113 2.1 % 1 902 019 62.3 % 830 416 27.2 % 256 452 8.4 % 3 053 000
1980 63 620 2 % 1 771 817 55.7 % 1 005 196 31.6 % 340 367 10.7 % 3 181 000
1985 23 268 0.7 % 1 442 616 43.4 % 1 372 812 41.3 % 481 980 14.5 % 3 324 000
1990 3 437 0.1 % 1 134 210 33 % 1 728 811 50.3 % 570 542 16.6 % 3 437 000
1995 7 018 0.2 % 919 358 26.2 % 1 863 279 53.1 % 719 345 20.5 % 3 509 000
2000 10 809 0.3 % 760 233 21.1 % 2 032 092 56.4 % 799 866 22.2 % 3 603 000
2005 7 430 0.2 % 26 005 0.7 % 2 749 100 74 % 932 465 25.1 % 3 715 000
2010 7 718 0.2 % 104 193 2.7 % 2 755 326 71.4 % 987 904 25.6 % 3 859 000