Nový Zéland - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Nový Zéland v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Nový Zéland: 0.5% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 16 685)

V roku 2010 bolo v štáte Nový Zéland: 23.8% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 794 206)

V roku 2010 bolo v štáte Nový Zéland: 24.2% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 807 554).

V roku 2010 bolo v štáte Nový Zéland: 51.5% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 1 718 555).

Viac informácií o štáte Nový Zéland nájdete v digitálnej encyklopédii.

Nový Zéland - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Nový Zéland

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Nový Zéland

Nový Zéland - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 24 336 1.8 % 666 536 49.3 % 596 232 44.1 % 66 248 4.9 % 1 352 000
1955 23 504 1.6 % 653 705 44.5 % 713 934 48.6 % 77 857 5.3 % 1 469 000
1960 27 064 1.7 % 616 104 38.7 % 858 088 53.9 % 92 336 5.8 % 1 592 000
1965 33 649 1.9 % 550 781 31.1 % 1 069 684 60.4 % 118 657 6.7 % 1 771 000
1970 32 708 1.7 % 463 684 24.1 % 1 152 476 59.9 % 277 056 14.4 % 1 924 000
1975 15 106 0.7 % 384 124 17.8 % 1 307 748 60.6 % 453 180 21 % 2 158 000
1980 22 810 1 % 570 250 25 % 1 081 194 47.4 % 609 027 26.7 % 2 281 000
1985 9 824 0.4 % 719 608 29.3 % 938 192 38.2 % 788 376 32.1 % 2 456 000
1990 2 614 0.1 % 862 620 33 % 805 112 30.8 % 946 268 36.2 % 2 614 000
1995 2 816 0.1 % 872 960 31 % 833 536 29.6 % 1 106 688 39.3 % 2 816 000
2000 2 946 0.1 % 842 556 28.6 % 854 340 29 % 1 243 212 42.2 % 2 946 000
2005 3 167 0.1 % 826 587 26.1 % 867 758 27.4 % 1 469 488 46.4 % 3 167 000
2010 16 685 0.5 % 794 206 23.8 % 807 554 24.2 % 1 718 555 51.5 % 3 337 000