Panama - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Panama v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Panama: 4.5% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 112 140)

V roku 2010 bolo v štáte Panama: 30.3% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 755 076)

V roku 2010 bolo v štáte Panama: 44.1% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 098 972).

V roku 2010 bolo v štáte Panama: 21.1% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 525 812).

Viac informácií o štáte Panama nájdete v digitálnej encyklopédii.

Panama - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Panama

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Panama

Panama - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 169 803 33.1 % 267 273 52.1 % 68 742 13.4 % 7 182 1.4 % 513 000
1955 163 016 28.7 % 305 584 53.8 % 89 176 15.7 % 10 792 1.9 % 568 000
1960 153 199 23.9 % 357 037 55.7 % 116 662 18.2 % 14 102 2.2 % 641 000
1965 163 459 22.3 % 402 417 54.9 % 142 202 19.4 % 25 655 3.5 % 733 000
1970 177 240 21 % 454 072 53.8 % 176 396 20.9 % 36 292 4.3 % 844 000
1975 170 578 17.3 % 502 860 51 % 249 458 25.3 % 64 090 6.5 % 986 000
1980 163 983 14.1 % 530 328 45.6 % 379 138 32.6 % 89 551 7.7 % 1 163 000
1985 149 160 11 % 583 080 43 % 480 024 35.4 % 143 736 10.6 % 1 356 000
1990 146 828 9.4 % 632 610 40.5 % 599 808 38.4 % 182 754 11.7 % 1 562 000
1995 146 124 8.2 % 652 212 36.6 % 705 672 39.6 % 277 992 15.6 % 1 782 000
2000 146 730 7.3 % 675 360 33.6 % 808 020 40.2 % 373 860 18.6 % 2 010 000
2005 126 112 5.6 % 716 136 31.8 % 957 100 42.5 % 452 652 20.1 % 2 252 000
2010 112 140 4.5 % 755 076 30.3 % 1 098 972 44.1 % 525 812 21.1 % 2 492 000