Papua Nová Guinea - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Papua Nová Guinea v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Papua Nová Guinea: 38.4% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 1 556 736)

V roku 2010 bolo v štáte Papua Nová Guinea: 51.6% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 2 091 864)

V roku 2010 bolo v štáte Papua Nová Guinea: 8.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 360 806).

V roku 2010 bolo v štáte Papua Nová Guinea: 1.1% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 44 594).

Viac informácií o štáte Papua Nová Guinea nájdete v digitálnej encyklopédii.

Papua Nová Guinea - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Papua Nová Guinea

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Papua Nová Guinea

Papua Nová Guinea - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 990 258 90.6 % 72 138 6.6 % 30 604 2.8 % 0 0 % 1 093 000
1955 1 002 552 88.8 % 92 578 8.2 % 33 870 3 % 0 0 % 1 129 000
1960 1 017 629 85.3 % 130 037 10.9 % 44 141 3.7 % 1 193 0.1 % 1 193 000
1965 1 012 616 81.4 % 170 428 13.7 % 59 712 4.8 % 1 244 0.1 % 1 244 000
1970 1 087 200 75.5 % 250 560 17.4 % 100 800 7 % 2 880 0.2 % 1 440 000
1975 1 165 308 72.2 % 301 818 18.7 % 140 418 8.7 % 6 456 0.4 % 1 614 000
1980 1 235 525 67.7 % 392 375 21.5 % 186 150 10.2 % 10 950 0.6 % 1 825 000
1985 1 279 658 61.7 % 537 166 25.9 % 244 732 11.8 % 12 444 0.6 % 2 074 000
1990 1 344 598 55.7 % 743 512 30.8 % 308 992 12.8 % 16 898 0.7 % 2 414 000
1995 1 374 408 50.4 % 1 036 260 38 % 283 608 10.4 % 32 724 1.2 % 2 727 000
2000 1 390 104 44.9 % 1 393 200 45 % 272 448 8.8 % 40 248 1.3 % 3 096 000
2005 1 413 030 40.2 % 1 753 985 49.9 % 302 290 8.6 % 45 695 1.3 % 3 515 000
2010 1 556 736 38.4 % 2 091 864 51.6 % 360 806 8.9 % 44 594 1.1 % 4 054 000