Paraguaj - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Paraguaj v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Paraguaj: 2.6% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 115 128)

V roku 2010 bolo v štáte Paraguaj: 39.4% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 744 632)

V roku 2010 bolo v štáte Paraguaj: 51.7% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 2 289 276).

V roku 2010 bolo v štáte Paraguaj: 6.2% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 274 536).

Paraguaj - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Paraguaj

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Paraguaj

Paraguaj - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 326 331 35.9 % 522 675 57.5 % 52 722 5.8 % 6 363 0.7 % 909 000
1955 282 364 29.2 % 609 210 63 % 66 723 6.9 % 8 703 0.9 % 967 000
1960 223 293 21.7 % 702 807 68.3 % 91 581 8.9 % 10 290 1 % 1 029 000
1965 219 180 19.5 % 768 816 68.4 % 119 144 10.6 % 16 860 1.5 % 1 124 000
1970 204 571 15.7 % 897 767 68.9 % 178 511 13.7 % 23 454 1.8 % 1 303 000
1975 189 126 12.6 % 1 013 175 67.5 % 259 673 17.3 % 39 026 2.6 % 1 501 000
1980 192 707 10.7 % 1 165 247 64.7 % 387 215 21.5 % 55 831 3.1 % 1 801 000
1985 175 308 8.4 % 1 300 201 62.3 % 500 880 24 % 108 524 5.2 % 2 087 000
1990 180 930 7.4 % 1 493 895 61.1 % 611 250 25 % 161 370 6.6 % 2 445 000
1995 188 873 6.7 % 1 843 626 65.4 % 591 990 21 % 194 511 6.9 % 2 819 000
2000 230 860 7 % 2 021 674 61.3 % 824 500 25 % 217 668 6.6 % 3 298 000
2005 157 563 4.1 % 1 783 152 46.4 % 1 786 995 46.5 % 115 290 3 % 3 843 000
2010 115 128 2.6 % 1 744 632 39.4 % 2 289 276 51.7 % 274 536 6.2 % 4 428 000