Peru - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Peru v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Peru: 6.8% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 1 433 984)

V roku 2010 bolo v štáte Peru: 18.4% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 3 880 192)

V roku 2010 bolo v štáte Peru: 54.7% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 11 535 136).

V roku 2010 bolo v štáte Peru: 20% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 4 217 600).

Peru - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Peru

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Peru

Peru - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 885 734 42.3 % 2 055 138 46.1 % 436 884 9.8 % 80 244 1.8 % 4 458 000
1955 1 986 588 39.7 % 2 371 896 47.4 % 540 432 10.8 % 100 080 2 % 5 004 000
1960 2 088 730 37.1 % 2 741 810 48.7 % 669 970 11.9 % 123 860 2.2 % 5 630 000
1965 2 132 865 33.3 % 3 093 615 48.3 % 954 345 14.9 % 224 175 3.5 % 6 405 000
1970 2 060 694 27.9 % 3 493 578 47.3 % 1 514 130 20.5 % 324 984 4.4 % 7 386 000
1975 1 918 915 22.3 % 3 863 645 44.9 % 2 142 645 24.9 % 679 795 7.9 % 8 605 000
1980 1 770 912 17.6 % 4 195 854 41.7 % 3 089 034 30.7 % 1 006 200 10 % 10 062 000
1985 1 777 184 15.2 % 4 524 804 38.7 % 3 799 900 32.5 % 1 578 420 13.5 % 11 692 000
1990 1 908 622 14.2 % 4 798 437 35.7 % 4 247 356 31.6 % 2 500 026 18.6 % 13 441 000
1995 1 910 664 12.6 % 4 776 660 31.5 % 5 383 220 35.5 % 3 093 456 20.4 % 15 164 000
2000 1 733 490 10.2 % 4 469 685 26.3 % 7 341 840 43.2 % 3 449 985 20.3 % 16 995 000
2005 1 649 433 8.7 % 4 114 103 21.7 % 9 384 705 49.5 % 3 791 800 20 % 18 959 000
2010 1 433 984 6.8 % 3 880 192 18.4 % 11 535 136 54.7 % 4 217 600 20 % 21 088 000