Portugalsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Portugalsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Portugalsko: 10.1% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 913 343)

V roku 2010 bolo v štáte Portugalsko: 44.5% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 4 024 135)

V roku 2010 bolo v štáte Portugalsko: 34.5% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 3 119 835).

V roku 2010 bolo v štáte Portugalsko: 10.8% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 976 644).

Portugalsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Portugalsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Portugalsko

Portugalsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 2 732 347 46.1 % 2 933 865 49.5 % 201 518 3.4 % 53 343 0.9 % 5 927 000
1955 2 598 066 42.3 % 3 224 550 52.5 % 257 964 4.2 % 61 420 1 % 6 142 000
1960 2 391 156 38.1 % 3 508 284 55.9 % 307 524 4.9 % 69 036 1.1 % 6 276 000
1965 2 490 930 39 % 3 404 271 53.3 % 402 381 6.3 % 89 418 1.4 % 6 387 000
1970 2 337 552 37.8 % 3 296 072 53.3 % 457 616 7.4 % 86 576 1.4 % 6 184 000
1975 1 946 538 29.7 % 3 650 578 55.7 % 779 926 11.9 % 176 958 2.7 % 6 554 000
1980 1 583 589 21.9 % 4 244 597 58.7 % 1 149 729 15.9 % 253 085 3.5 % 7 231 000
1985 1 294 033 16.9 % 4 502 316 58.8 % 1 408 888 18.4 % 459 420 6 % 7 657 000
1990 1 033 240 13 % 4 585 996 57.7 % 1 692 924 21.3 % 627 892 7.9 % 7 948 000
1995 1 155 420 14 % 4 415 355 53.5 % 1 931 202 23.4 % 751 023 9.1 % 8 253 000
2000 1 156 545 13.5 % 4 197 830 49 % 2 313 090 27 % 890 968 10.4 % 8 567 000
2005 1 129 728 12.8 % 4 077 612 46.2 % 2 736 060 31 % 891 426 10.1 % 8 826 000
2010 913 343 10.1 % 4 024 135 44.5 % 3 119 835 34.5 % 976 644 10.8 % 9 043 000