Rusko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Rusko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Rusko: 0.9% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 1 066 401)

V roku 2010 bolo v štáte Rusko: 5.8% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 6 872 362)

V roku 2010 bolo v štáte Rusko: 37.3% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 44 196 397).

V roku 2010 bolo v štáte Rusko: 56% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 66 353 840).

Viac informácií o štáte Rusko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Rusko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Rusko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Rusko

Rusko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 9 986 072 13.6 % 40 531 704 55.2 % 20 632 987 28.1 % 2 349 664 3.2 % 73 427 000
1955 9 301 260 11.4 % 41 855 670 51.3 % 27 495 830 33.7 % 2 937 240 3.6 % 81 590 000
1960 7 909 160 9.4 % 43 921 080 52.2 % 29 112 440 34.6 % 3 197 320 3.8 % 84 140 000
1965 6 669 975 7.5 % 40 019 850 45 % 37 262 927 41.9 % 4 980 248 5.6 % 88 933 000
1970 5 457 921 5.7 % 37 630 929 39.3 % 46 823 217 48.9 % 5 840 933 6.1 % 95 753 000
1975 6 588 928 6.4 % 32 223 976 31.3 % 53 535 040 52 % 10 604 056 10.3 % 102 952 000
1980 7 486 845 6.9 % 25 932 695 23.9 % 58 050 175 53.5 % 17 035 285 15.7 % 108 505 000
1985 7 632 987 6.9 % 20 022 763 18.1 % 56 528 353 51.1 % 26 438 897 23.9 % 110 623 000
1990 7 406 880 6.5 % 14 699 808 12.9 % 55 152 768 48.4 % 36 692 544 32.2 % 113 952 000
1995 5 019 777 4.3 % 11 673 900 10 % 56 851 893 48.7 % 43 193 430 37 % 116 739 000
2000 1 198 580 1 % 9 348 924 7.8 % 53 336 810 44.5 % 55 973 686 46.7 % 119 858 000
2005 1 213 150 1 % 8 006 790 6.6 % 50 588 355 41.7 % 61 506 705 50.7 % 121 315 000
2010 1 066 401 0.9 % 6 872 362 5.8 % 44 196 397 37.3 % 66 353 840 56 % 118 489 000