Rwanda - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Rwanda v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Rwanda: 47.2% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 2 755 064)

V roku 2010 bolo v štáte Rwanda: 43.7% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 2 550 769)

V roku 2010 bolo v štáte Rwanda: 7.3% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 426 101).

V roku 2010 bolo v štáte Rwanda: 1.8% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 105 066).

Rwanda - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Rwanda

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Rwanda

Rwanda - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 093 365 94.5 % 50 908 4.4 % 12 727 1.1 % 1 157 0.1 % 1 157 000
1955 1 217 865 91.5 % 97 163 7.3 % 14 641 1.1 % 1 331 0.1 % 1 331 000
1960 1 285 348 83.9 % 222 140 14.5 % 24 512 1.6 % 1 532 0.1 % 1 532 000
1965 1 345 828 80.3 % 296 652 17.7 % 30 168 1.8 % 1 676 0.1 % 1 676 000
1970 1 496 764 76.6 % 408 386 20.9 % 44 942 2.3 % 3 908 0.2 % 1 954 000
1975 1 614 681 71.1 % 590 460 26 % 61 317 2.7 % 4 542 0.2 % 2 271 000
1980 1 779 520 66.4 % 806 680 30.1 % 85 760 3.2 % 5 360 0.2 % 2 680 000
1985 1 954 622 63.4 % 1 011 224 32.8 % 110 988 3.6 % 9 249 0.3 % 3 083 000
1990 2 140 650 60.3 % 1 231 850 34.7 % 166 850 4.7 % 10 650 0.3 % 3 550 000
1995 1 552 980 57.2 % 993 690 36.6 % 157 470 5.8 % 10 860 0.4 % 2 715 000
2000 2 286 900 54 % 1 638 945 38.7 % 287 980 6.8 % 25 410 0.6 % 4 235 000
2005 2 644 390 51.8 % 2 031 790 39.8 % 377 770 7.4 % 56 155 1.1 % 5 105 000
2010 2 755 064 47.2 % 2 550 769 43.7 % 426 101 7.3 % 105 066 1.8 % 5 837 000